Kosten

Eenmalige investering voor het Leasejewerknemer-concept : 1.247,00 euro

Wat doen we voor dit bedrag? :

 • Op- en inrichting Leaseconstructie, inclusief de notariskosten
 • Adviesgesprekken
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Aandelenkapitaal (100 x 1 euro) en inschrijfkosten Kamer van Koophandel (50 euro)

Maandelijkse vaste kosten : 397,00 euro

Wat doen we voor dit bedrag? :

 • Het concept Leasejewerknemer
 • Een bezoek- en correspondentieadres
 • Een bedrijfsadviseur voor de begeleiding
 • Verzorgen van de gehele boekhouding
 • Deponeren jaarrekening voor Kamer van Koophandel
 • Periodiek aanleveren van balans en winst en verliesrekening
 • Periodieke bespreking van de boekhouding
 • Besprekingen met de Belastingdienst/UWV en overige instanties
 • Loonadministratie voor 1 medewerker
 • Dossiervorming
 • Administratieve coaching/helpdesk
 • Administratie algemeen
 • Verwerking poststukken
 • Scannen documenten in PDF

Werkgeverslasten medewerkers

De werkgeverslasten per medewerker zijn gelijk aan de medewerkers die bij u in loondienst werken, omdat wij dezelfde beloning in dezelfde sector moeten toepassen. Dat vereist de wet.

Bij iedere nieuwe medewerker, vanaf de tweede medewerker die u via ons inzet, kost 75 euro per maand extra, ongeacht de hoeveelheid gewerkte uren. Deze kosten komen bovenop de werkgeverslasten. Dat is onze vergoeding.

Maandelijkse kosten per medewerker bovenop de werkgeverslasten

Aanname van een medewerker, exclusief uw werkgeverslasten, die u inzet via Leasejewerknemer kost uw onderneming het volgende extra per maand:

1  medewerker p.p. 400,00 euro
2 medewerkers p.p. 237,50 euro
3 medewerkers p.p. 183,33 euro
4 medewerkers p.p. 156,25 euro
5 medewerkers p.p. 140,00 euro
6 medewerkers p.p 129,17 euro
7 medewerkers p.p. 121,42 euro
8 medewerkers p.p. 115,63 euro
9 medewerkers p.p. 111,11 euro
10 medewerkers p.p. 107,50 euro

Enzovoort

Voorbeeld berekening

Nemen wij voor u 10 medewerkers in vaste dienst, stel 10 FTE. (Aanname 1 FTE 1800 uur per jaar / 12 maanden = 150 uur per maand)

Dan zijn de maandelijkse kosten voor u:

Vast maandbedrag 400 euro + (9 medewerkers x 75 euro) = 1.075 euro / 10 medewerkers = 107,50 euro per medewerker per maand (zie tabel hierboven)

Rekent u dit verder terug naar een marge per uur : 1.075 euro / 1500 uur = 0,72 euro per uur.

Wat is de bureaumarge per uur wat uw huidige bureau hanteert?

De voordelen en verschillen

U ziet het voordeel als wij uw personeel in vaste dienst nemen. En ook (veel) goedkoper dan uitzend- en payroll bureaus, maar ook dan ZZP’ers, zeker als u rekening houdt met de gevolgen van de Wet DBA. (de risico’s)

Of de medewerker nu 750 euro of 7.500 euro per maand verdient, parttime of fulltime werkt, de kosten per maand/per uur blijven zoals hierboven beschreven.

De hoogte van de salarissen hebben geen invloed op onze kosten. Dat is wel aan de orde bij de bureaumarge van payrollbureaus. Hoe hoger daar het salaris en het aantal gewerkte uren, hoe hoger uw kosten.

Bij ons werkt het andersom, bij toename van het aantal medewerkers via ons dalen uw gemiddelde kosten.

Inlenersbeloning

Vergelijkt u onze kosten maar eens met de bureaumarge van een gewoon uitzend- of payrolling bureau, want hun kostprijs is ook minimaal gelijk aan uw werkgeverslasten door de inlenersbeloning die op 30 maart 2015 wettelijk is ingegaan.

Bij de inlenersbeloning is de beloning van de uitlener gebaseerd op de CAO van de inlener. Lees dit anders: de inlener en uitlener hebben beiden minimaal dezelfde kostprijs, excl. bureaumarge van de uitlener.

De kostenbesparing

Samengevat: de kostenbesparing zit in de variabele bureaumarge van een gewoon uitzend- of payrollingbureau, want hun marge is altijd gekoppeld aan de werkgeverslasten (hoogte salaris), hun overhead en hun winstopslag per gewerkt uur, hetgeen u moet opbrengen.

Maar ook de hoeveelheid gewerkte uren x variabele bureaumarge kost u onnodig geld.

En bij Leasejewerknemer is dit allemaal niet aan de orde. Dat scheelt u erg veel geld. U kunt ons concept vergelijken met een telefoonprovider, waar u onbeperkt kunt bellen voor een vast bedrag per maand.

Verbetering liquiditeit

Bij een payroll bedrijf moet u hun factuur na een bepaalde afgesproken periode voldoen. Vaak binnen 14 dagen of eerder. Bij Leasejewerknemer betaalt u de personeelskosten met drie deelbetalingen over een periode van ca. 60 tot 120 dagen, wat uw liquiditeit ook nog eens sterk kan verbeteren.

Verplichting

U bent wel verplicht om de boekhouding/loonadministratie door ons gelieerde administratiekantoor te laten verzorgen, zodat we ten allen tijde de Belastingdienst en het UWV volledig inzicht kunnen geven over het reilen en zeilen binnen deze subcontractor.

De bovengenoemde tarieven zijn excl. BTW.